Thursday, 26 July 2012

Hubungan AntarabangsaHubungan Antarabangsa (SJH 1108)

Kursus ini diambil oleh para pelajar yang mengikuti Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan.


Antara tajuk-tajuk yang terkandung dalam kursus ini ialah :-1) Latar belakang hubungan antarabangsa

- konsep hubungan luar dan hubungan antarabangsa
- perkaitan antara hubungan antarabangsa dengan hubungan luar2) Hubungan antarabangsa sebagai bidang kajian

- kaedah mengkaji hubungan antarabangsa
- teori-teori hubungan dan politik antarabangsa3) Undang-undang antarabangsa

- konsep undang-undang antarabangsa
- sumber undang-undang antarabangsa
- prinsip-prinsip umum undang-undang antarabangsa
- Malaysia dan undang-undang antarabangsa4) Dasar-dasar luar Malaysia

- kepimpinan negara dan dasar-dasar luar dari aspek
5) Malaysia dan  sejarah hubungan serantau


ASA,  MAPHILINDO 
- Konfrontasi Malaysia Indonesia 1963-1966 
- Isu-isu serantau 
6) Pendirian dan Dasar Kerajaan  Malaysia Berhubung Isu-Isu  Antarabangsa


- keperluan dalam negara, serantau, dan dunia  sejak   merdeka 
- pendirian Malaysia terhadap isu-isu antarabangsa 
- program-program perkongsian pintar untuk pembangunan  negara dan  dunia pada masa
sekarang  dan masa depan  7) Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa

Serantau 
  • ASEAN
  • Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu untuk Pelarian (UNCHR)
- Antarabangsa 
  • Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)  
  • Pertubuhan Negara-negara  Islam (OIC) 
  • Komanwel

8) Malaysia dan cabaran-cabaran globalisasi

Kerajaan  dan Rakyat 
- Ekonomi ( contohnya syarikat-syarikat multinasional)
- Sosial dan NGO ( contohnya pendidikan, kesihatan, warisan, wanita, kanak-kanak) 
- Hubungan diplomatik 

No comments:

Post a Comment